Rządowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 ma umożliwić jak najszerszy rozwój internetu w Polsce. Będzie on skierowany zarówno do urzędów administracji i jednostek im podległych, jak i operatorów telekomunikacyjnych. Obejmie projekty o znaczeniu ogólnopolskim w takich obszarach jak np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-zamówienia publiczne oraz e-kultura.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie największej przepustowości na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do internetu na warunkach rynkowych.

Pomoc zostanie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i obejmie wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach 30 Mb/s i więcej. W ramach PO PC wsparcie skierowane będzie także do urzędów, które mają poprawić jakość i dostępność e-usług publicznych.

– Chcemy uzupełnić zidentyfikowane tzw. białe plamy, czyli miejsca, gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu, gdzie występują braki, co jest związane z tym, że ta infrastruktura jest nieopłacalna ekonomicznie dla biznesu. Planujemy te luki zidentyfikować z poziomu krajowego i w tych miejscach będą realizowane inwestycje – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma także ułatwić dostęp do zasobów publicznych.

– Druga część tego programu to inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne. Czyli z jednej strony np. mówimy o usługach publicznych, e-edukacja, e-learning, e-zdrowie. To jest komponent krajowy. Natomiast wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce, czyli zwiększenie obrotu gospodarczego w internecie będzie się odbywać głownie poprzez Regionalne Programy Operacyjne – wyjaśnia Marceli Niezgoda.

Budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to 2 mld euro.

– Przypomnę, że część polityki spójności, która będzie wdrażana i zarządzana przez Regionalne Programy Operacyjne, to 28 mld euro W programach regionalnych będą wydzielone pule dla przedsiębiorców – podkreśla wiceminister rozwoju regionalnego.

W ramach PO PC wspierana będzie również e-integracja, czyli działania szkoleniowe i doradcze dotyczące budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanych przede wszystkim do osób starszych (50+) nieaktywnych na rynku pracy, osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Środki programu zostaną także przeznaczone na kampanie medialne, których celem jest podniesienie świadomości w społeczeństwie na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych.

Beneficjentami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 będą: urzędy administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.