Poprawę koniunktury zarówno w lipcu, jak i czerwcu sygnalizuje 15% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 19%. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest negatywnie, podobnie jak w czerwcu, i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Pesymistyczne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są zbliżone do zgłaszanych w czerwcu. Odpowiednie prognozy są korzystne, choć nieco ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem" - głosi komunikat.

Sytuacja finansowa oceniana jest mniej pesymistycznie niż w czerwcu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiego pogorszenia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać, podał też GUS.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci urządzeń elektrycznych (plus 16 - wzrost o 7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 15 - spadek o 1 pkt proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 12 - spadek o 1 pkt proc.), wyrobów farmaceutycznych (plus 9 - spadek o 6 pkt proc.).

Negatywnie koniunkturę oceniają głównie zajmujący się poligrafią i reprodukcją nośników informacji (minus 16 - spadek o 12 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca) oraz producenci: metali (minus 11 - wzrost o 2 pkt proc.), odzieży (minus 4 - wzrost o 7 pkt proc.), skór wyprawionych i wyrobów ze skór (minus 4 - wzrost o 1 pkt proc.), poinformował także Urząd.