Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28% (przed miesiącem odpowiednio 13% i 30%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w lipcu nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu, na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a także oceny i prognozy sytuacji finansowej są mniej negatywne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie pogarszają się przewidywania dotyczące portfela zamówień, przy utrzymujących się niekorzystnych prognozach produkcji budowlano-montażowej" - głosi komunikat.

Badani przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieco mniej znaczący od zapowiadanego w czerwcu, podano także.

Przedsiębiorcy zgłaszają w lipcu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 73% (wobec 75% w analogicznym miesiącu ub. r.).