Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,8% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,3% w strefie euro i o 0,4% w całej UE. Konsensus dla strefy euro wynosił 0,2% spadku.