"Spółka ma stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W czerwcu 2013 r. przychody z abonamentu wyniosły 16,1 mln (o 1,7 mln zł więcej niż w planie), przy 11,4 mln osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrost wpływów z abonamentu

Narastająco po 6 miesiącach przychody z abonamentu wzrosły o 25%, tj. o 39,4 mln zł w stosunku do zeszłego roku. Wielokierunkowe działania zainicjowane i konsekwentnie prowadzone przez kierownictwo TVP (mające potwierdzenie w utrzymującym się trendzie wzrostowym wpływów abonamentowych) pozwalają na podtrzymanie prognozy zakładającej przekroczenie o kilkadziesiąt milionów złotych planu 2013 r." - czytamy w komunikacie.

Niższe przychody z reklam

Przychody reklamowe są o 13,7% niższe od przychodów osiągniętych w ub.r. i jest to w znacznej mierze skutek recesji na rynku reklamy, jak również braku transmisji tak wielkich i popularnych rozgrywek sportowych, jak te, które w 2012 r. (począwszy od 8 czerwca) były emitowane na antenach TVP, podano także. 

"Niebagatelne znaczenie dla spadku przychodów komercyjnych ma też wpływ cyfryzacji emisji w Polsce na wyniki anten TVP (znaczący wzrost konkurencji w sektorze kanałów emitowanych drogą naziemną). Trzeba zwrócić za to uwagę, że postępuje dywersyfikacja źródeł przychodów: pozostałe przychody (poza reklamą, sponsoringiem i abonamentem) wzrosły w okresie 6 miesięcy 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 35,6 proc., tj. o 20,7 mln zł" - czytamy dalej. 

Koszty działalności operacyjnej w relacji do analogicznego okresu ub r. zostały obniżone o 60,8 mln zł i są niższe o 15,7 mln zł od planu na ten okres. Zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej TVP to efekt realizacji kolejnych etapów procesu restrukturyzacji. Spółka spodziewa się dodatniego wyniku finansowego zarówno po 7 miesiącach, jak i na koniec 2013 r., jednak jego osiągnięcie będzie wymagało konsekwencji w realizacji planu restrukturyzacji spółki.

Obniżka kosztów kosztem jakości oferty programowej

"Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że pozytywne z punktu widzenia finansowego wyniki spółki zostały osiągnięte w znacznym stopniu kosztem ograniczania oferty programowej, w tym zmniejszania liczby emisji premierowych i obniżania kosztów produkcji wielu programów, co niestety często odbija się na ich atrakcyjności dla widzów. Jest to efektem braku odpowiedniego publicznego finansowania TVP" - podsumowano. 

Telewizja Polska to nadawca kanałów TVP1, TVP2, TVP Info oraz kanałów tematycznych.