Ministerstwo finansów przygotowuje rewolucyjne zmiany dla handlowców – chce uwolnić ich od konieczności oznaczania metką z cena każdego artykułu. Zamiast tego wystarczy "wyeksponowanie" ceny, czyli umieszczenie jej na widocznym miejscu. Propozycje zawarte w założeniach nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak uzasadniał rząd nowelizacje, naklejanie cen na poszczególne towary albo jednostkowe opakowania, w których je umieszczono (tzw. metkowanie) zwiększa zaangażowanie personelu sklepu, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu cen, który jest rezultatem wykonywania dodatkowych, czasochłonnych czynności. indywidualne oznaczanie ceną towaru jest szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorców.

Generalnie postulat ten można realizować bez nakładania na przedsiębiorców obowiązku oznaczania ceną poszczególnych towarów (z wyjątkiem przepisów szczególnych, dotyczących np. papierosów lub tytoniu do palenia) – głosił komunikat Rady Ministrów ze stycznia tego roku.

pdf icon Projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
pobierz plik

Wywieszki cenowe lub cenniki elektroniczne

W związku z tym proponuje się wprowadzenie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub form elektronicznych (cenniki elektroniczne). Powinno to być określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Naklejanie ma zastąpić "eksponowanie" ceny

Projekt nowelizacji wprowadza nowe pojęcie – „eksponowanie” cen, w tym cen jednostkowych. Chodzi o to, że cena towaru, co do zasady, powinna być tak eksponowana, aby kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości i prawdziwości, czyli aby nie musiał zadawać sprzedawcy dodatkowych pytań.

Już dzisiaj nie trzeba wszystkiego oznaczać metką

W komunikacie po styczniowym posiedzeniu rady Ministrów przypominano jednocześnie, ze zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, wielu towarów już dzisiaj nie trzeba oznaczać ceną. Dotyczy to np. towarów o małych gabarytach, żywych zwierząt, roślin, czy też niektórych towarów kosztujących mniej niż 5 zł.
Ponadto, duże podmioty handlowe (hipermarkety i supermarkety) w praktyce nie stosują obowiązkowego naklejania ceny na produkcie, gdyż dysponują systemami umożliwiającymi stosowanie na ich oznaczanie kodów kreskowych.

Głównym celem projektowanej regulacji jest redukcja obowiązków informacyjnych w zakresie cen towarów i usług - czytamy na rządowych stronach legislacyjnych. Proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie, dostosowanych do aktualnych warunków rynkowych i do możliwości techniczno-organizacyjnych przedsiębiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony uzasadnionych interesów ekonomicznych konsumentów, zgodnie z dyrektywą 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez wskazywanie cen produktów oferowanych konsumentom. Ponadto przewiduje się wprowadzenie w ustawie o cenach zmian o charakterze redakcyjno-porządkowym oraz polegających na przesunięciu niektórych przepisów z tej ustawy do innej ustawy (właściwej ze względu na przedmiot regulacji).