"Proces ewentualnych zmian właścicielskich wiąże się z ryzykiem spadku zaufania do banków, które są przedmiotem sprzedaży, szczególnie, jeśli dotychczasowy inwestor strategiczny znajdowałby się w trudnej sytuacji finansowej. Prawdopodobieństwo zmian właścicielskich w polskim sektorze bankowym nie zmieniło się istotnie w porównaniu z poprzednią edycją Raportu i pozostaje na podwyższonym poziomie" - podał NBP. 

Bank wskazuje, że zmiany właścicielskie mogą prowadzić do wzrostu koncentracji w sektorze bankowym, dlatego też sytuacja finansowa i ryzyko podejmowane przez największe banki muszą być szczególnie dokładnie monitorowane, a instytucje te powinny cechować się podwyższoną zdolnością do absorbowania skutków materializacji ryzyka. 

"W tym kontekście istotną zmianą regulacyjną w analizowanym okresie jest przyjęta przez Parlament Europejski 16 kwietnia br. Dyrektywa CRD IV, która umożliwia nadzorcom nałożenie na instytucje o systemowym znaczeniu na rynku krajowym dodatkowego bufora kapitałowego" - zaznacza NBP. 

Dodaje, że dla utrzymania stabilności polskiego systemu finansowego jest ważne, aby procesy zmian właścicielskich przebiegały w sposób uporządkowany, a nowi właściciele banków zapewnili ich stabilne funkcjonowanie. 

Analiza przeprowadzona w lipcowej edycji "Raportu" opiera się na danych dostępnych do 31 maja 2013 r.