Polska podpisała Traktat o handlu bronią (ATT - Arms Trade Treaty) - czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dokument ten jest pierwszym w skali globalnej aktem prawa międzynarodowego, którego zadaniem jest uregulowanie legalnego handlu bronią konwencjonalną i przeciwdziałanie jej przenikaniu do nielegalnego obrotu. W imieniu naszego kraju traktat podpisał w Nowym Jorku stały przedstawiciel Polski przy Narodach Zjednoczonych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża nadzieję, że Traktat pozwoli zapobiec poważnym naruszeniom praw człowieka i norm międzynarodowego prawa humanitarnego w zakresie ograniczenia cierpienia ludzkości cywilnej w konfliktach zbrojnych. MSZ liczy także, że ATT odegra istotną rolę w przeciwdziałaniu międzynarodowemu terroryzmowi i zorganizowanej przestępczości.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu, państwo będące jego stroną nie zezwoli na transfer broni m.in. w przypadku, gdy broń ta mogłaby zostać użyta do dokonania ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, poważnych naruszeń konwencji genewskich z 1945 r. i zbrodni wojennych.