Na podstawie zgłoszeń użytkowników Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował mapy popytu, przedstawiające zapotrzebowanie użytkowników końcowych na usługi telefonii stacjonarnej. Najgorzej wypada województwo łódzkie.
Internet - zapotrzebowanie - źródło: UKE / Media

Choć telefon stacjonarny wydaje się dosyć powszechnym urządzeniem, nadal pozostają miejsca, gdzie uważany jest za luksus. Najwięcej takich miejsc znajduje się w centralnej Polsce. Ponad 2150 zgłoszeń do UKE, w związku z brakiem dostępu do telefonii stacjonarnej, wpłynęło właśnie z województwa łódzkiego.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest nie tylko opieszałość operator do rozbudowy infrastruktury. Dosyć częste przypadki to kwestie prawne.