"Hawe podpisała Umowę inwestycyjną ze spółką Mediatel oraz ze spółką Magna Polonia jako większościowym akcjonariuszem Mediatel. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie przeprowadzenia transakcji polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Mediatel w drodze emisji nowych akcji, zaoferowanych do objęcia Hawe, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki zależnej Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie.

Realizacja transakcji będzie poprzedzona m.in. badaniem stanu technicznego, prawnego i finansowego Mediatel, dokonaniem wyceny przedmiotu aportu, podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału i zmian w organach Mediatel, a także uwarunkowana uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych oraz zgody UOKiK na dokonanie koncentracji, podkreślono w informacji.

"W wyniku przeprowadzenia planowanej transakcji Hawe przejmie nowe akcje Mediatela, dzięki czemu stanie się dominującym akcjonariuszem operatora. Transakcja sprawi, iż Grupa Hawe wzmocni swoją pozycję na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, a także wejdzie w posiadanie bardzo wartościowych aktywów infrastrukturalnych" - czytamy dalej.

Prezes Hawe Krzysztof Witoń podkreśla, że taka struktura transakcji jest optymalna z punktu widzenia spółki.

"Mediatel to bardzo cenne uzupełnienie naszych aktywów. Kompetencje Hawe Telekom oraz Mediatela doskonale się uzupełniają. Dzięki ich połączeniu będziemy mogli bardzo mocno zaistnieć na rynku hurtowym oraz wzmocnić naszą ofertę cross sellingową polegającą na tym, iż Hawe będzie mogło oferować infrastrukturę w zamian za transmisję danych. Nasze plany są już sprecyzowane w konkretny plan działań, wokół którego budujemy strategię Grupy Kapitałowej Hawe, którą przedstawimy opinii publicznej w dniu 11 czerwca" - powiedział Witoń, cytowany w komunikacie.

"Projekty Hawe Telekom, w mojej opinii, są obecnie najlepszą propozycją na rynku telekomunikacyjnym pod względem planowych stóp zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym braku ryzyk technologicznych, braku ryzyk związanych z otoczeniem regulacyjnym i innych. Cieszę się zatem, iż akcjonariusze Mediatel również będą mieli szansę wziąć udział w tej inicjatywie" - powiedział prezes Mediatela oraz główny akcjonariusz Magna Polonia Mirosław Janisiewicz, cytowany w komunikacie.

Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie oparte na nowoczesnej infrastrukturze światłowodowej - Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej Hawe. Międzynarodowa transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem technologii DWDM, umożliwiającej realizację wielu sygnałów cyfrowych jednocześnie w jednym łączu światłowodowym. Dotychczas wybudowana sieć światłowodowa plasuje Hawe Telekom na jednym z czołowych miejsc pośród operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym wdrażającym kompleksowe i nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. W ramach podstawowej działalności Grupa Mediatel świadczy usługi telefoniczne, w tym usługi hurtowej terminacji połączeń telefonicznych polegające na przyjmowaniu i tranzycie telekomunikacyjnego ruchu głosowego krajowego i międzynarodowego do sieci stacjonarnych i komórkowych. Grupa oferuje również usługi dostępu do internetu oraz usługi centrum kolokacyjnego.