Oferta publiczna obligacji serii A Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o wartości do 200 mln zł rozpoczęła się dziś - zapisy potrwają do 14 czerwca, wynika z ostatecznych warunków oferty opublikowanych na stronie internetowej koncernu.

W pierwszym dniu zapisów cena emisyjna wynosi 100 zł i rośnie o 1 gr z każdym dniem trwania oferty do 14 czerwca (do 100,20 zł w ostatnim dniu zapisów). Stopa bazowa to WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów powiększony o marżę 1,5%.

Termin przydziału ustalono na 18 czerwca 2013 r. Przewidywany dzień emisji to 28 czerwca 2013 r. Przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości to 19 czerwca 2013 r. Przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu wskazano na 2 lipca 2013 r.

Dni płatności odsetek to: 28 listopada 2013 r.; 28 maja 2014 r.; 28 listopada 2014 r.; 28 maja 2015 r.; 28 listopada 2015 r.; 28 maja 2016 r.; 28 listopada 2016 r.; 28 maja 2017 r. Dzień ostatecznego wykupu to 28 maja 2017 r.

Bankami referencyjnymi są: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A.

Oferta papierów serii A PKN Orlen odbywa się w ramach zatwierdzonego przez KNF programu publicznych emisji obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój działalności, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysku.

Wpływy te zostaną wykorzystane na realizację strategii działalności do 2017. W szczególności, środki z emisji obligacji mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój Grupy Orlen, w szczególności w segmentach wydobycia i energetyki.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.