Fitch Ratings przyznał krajowy rating BBB+ (pol) dla pierwszej serii emisji obligacji detalicznych PKN Orlen na kwotę 200 mln zł w ramach programu na łączną kwotę 1 mld zł, spod którego spółka zamierza wyemitować obligacje w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podał Orlen w komunikacie.

Jednocześnie Agencja wskazała na możliwość poprawy międzynarodowego długoterminowego ratingu koncernu z BB+ z perspektywą pozytywną do BBB- nawet jeszcze w roku 2013, dodała spółka.

"W uzasadnieniu decyzji analitycy agencji zwrócili uwagę na działania koncernu zmierzające do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej, jak zredukowanie i utrzymanie na bezpiecznym poziomie dźwigni finansowej, przemyślaną politykę inwestycyjną, dostosowaną do uwarunkowań makroekonomicznych oraz udaną sprzedaż udziałów w spółce Polkomtel SA" - głosi komunikat.

Według agencji, prowadzone przez PKN Orlen działania zwiększają wiarygodność kredytową spółki, szczególnie w kontekście trudnego otoczenia dla europejskiego sektora rafineryjnego, które wynika przede wszystkim z nadmiaru mocy produkcyjnych oraz obniżonego popytu.

"Rating na wysokim poziomie BBB+ dla pierwszej serii emisji naszych obligacji pokazuje, że PKN Orlen jest wiarygodnym emitentem, który dzięki zrównoważonej polityce finansowej daje gwarancję pewnego zysku dla potencjalnych inwestorów. Jestem przekonany, że opinię agencji Fitch Ratings podzielą inwestorzy indywidualni i publiczna emisja obligacji okaże się sukcesem" - podkreślił prezes PKN Orlen Jacek Krawiec, cytowany w komunikacie.

W ubiegłym roku Fitch Ratings podniósł perspektywę długoterminowego ratingu finansowego PKN Orlen (BB+) ze stabilnej na pozytywną. Jednocześnie wtedy po raz pierwszy spółka zyskała rating krajowy BBB+(pol) z perspektywą pozytywną.