"Większość firm budowlanych przewiduje dalszy spadek produkcji sektora budowlanego w Polsce. Spadek może sięgnąć 11%, co oznacza daleko idącą zmianę w porównaniu do prognoz z poprzedniej edycji z marca 2012, kiedy spodziewano się spadku w 2013 na poziomie 4,3%" – powiedział partner KPMG Stępień Baxted w trakcie konferencji prasowej.

2013 r - najgorszy dla branży. W 2014 r nastąpi odbicie

Według raportu, w segmencie małych i średnich firm przewidywany spadek szacowany jest na 11,2%. W segmencie dużych przedsiębiorstw regres prognozowany jest na 11,2%, w budownictwie ogólnym jest to 10,6%, a w budownictwie inżynieryjnym - aż 12,2%. Z kolei w 2014 prognoza spadku branży wyhamowuje do 1%.

Pomogą unijne fundusze

"Wpływy z budżetu unijnego zaczną być widoczne dopiero pod koniec 2014 roku, ale dopiero 2015 będzie pierwszym pełnym rokiem gdzie będą odczuwalne efekty budżetu UE 2014-2020, głównie w budownictwie inżynieryjnym. W budownictwie ogólnym nie widzę obecnie przesłanek do odbicia" - dodał Baxted. 

W I kw. 2013 spadek produkcji budowlanej wyniósł 15,1%. 

Co ciekawe, prognoz zmiany sprzedaży firm według indywidualnej oceny zarządzających wskazują, że menedżerowie spodziewają się średniego spadku przychodów swoich firm o 6,1% w 2013 roku i o 0,5% w 2014 roku. 

"Historia naszego badania pokazuje, że rzeczywiste dane GUS są zdecydowanie bardziej zbieżne z indywidualnymi oczekiwaniami co do wyników spółek niż oczekiwań rynkowych" - ocenił partner KPMG. 

Według badania, 38% firm spodziewa się zwiększenia udziałów rynkowych w 2013 roku i 54% w 2014 roku. Priorytety na kolejne miesiące według badanych menedżerów to: zwiększenie efektywności, optymalizacja finansowa i procesów zakupu, planowanie i zarządzanie projektami, kwestie podatkowe, poprawa jakości wyboru dostawców. Przejęcia spółek mają niemal zerowe znaczenie. 

"Okres umów zawartych naprzód spadł do 7 miesięcy obecnie z 10 miesięcy w 2011. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych 60% - najniższy poziom od początku badania, a najniższy jest w inżynieryjnym - 52%. Jednocześnie 32% badanych jest gotowych do przystąpienia do umów z marżami 0 minus" - podaje raport

Główne przeszkody w prowadzeniu biznesu budowlanego to niedostateczny popyt, biurokracja, konkurencja i wysokie koszty pracy.