Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie przez Netię części sieci pozwalającej na świadczenie usług dostępu do telewizji, internetu i telefonu w budynkach, w których przed fuzją UPC Polska i Aster usługi te świadczyli obaj operatorzy, podał Urząd w komunikacie. W wyniku koncentracji spółka Netia przejmie od UPC Polska kontrolę nad spółkami Centrina i Dianthus, które zostaną wyposażone w aktywa i prawa do odpowiedniej części sieci należącej poprzednio do spółki Aster.

"Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji" - głosi komunikat.

Transakcja jest związana z realizacją przez spółkę UPC Polska warunku, pod jakim UOKiK wyraził zgodę na przejęcie przez nią kontroli nad spółką Aster. Zgoda została uzależniona od wyzbycia się przez UPC Polska części sieci kablowej należącej do Aster w Krakowie i Warszawie, obejmującej m.in. infrastrukturę i prawa pozwalające na świadczenie usług dostępu do płatnej telewizji kablowej, szerokopasmowego internetu oraz telefonii stacjonarnej w budynkach, w których przed fuzją usługi te świadczyli obaj operatorzy.

"Zgodnie z decyzją prezes UOKiK, w ciągu szczęściu miesięcy po rozpoczęciu świadczenia usług przez nowego operatora dawni klienci sieci Aster z budynków, w których usługi świadczyła także UPC Polska będą mogli wybrać dostawcę usług, bez ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z wcześniejszym wypowiedzeniem wiążących ich umów" - czytamy dalej.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.