Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w I kw. 2013 roku zmniejszył się o 0,2% kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii Europejskiej spadł o 0,1% kw/kw, wynika z pierwszej estymacji urzędu statystycznego Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% spadku w ujęciu kwartalnym.

W IV kw. ub.r. odnotowano spadek o 0,6% kw/kw w strefie euro, zaś w całej Unii - o 0,5% kw/kw.

W ujęciu rocznym, PKB spadł w I kw. 2013 r. o 1,0% w strefie euro i o 0,7% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,9% spadku w tym ujęciu.