Inflacja konsumencka wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym w kwietniu br. (wobec 1,0% w poprzednim miesiącu), wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,7%), opłat związanych z mieszkaniem (o 1,1%), a także podwyżki cen w zakresie rekreacji i kultury (o 3,5%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,41 pkt proc., 0,29 pkt proc. i 0,28 pkt proc." - głosi komunikat.

Obniżki opłat związanych z łącznością (o 7,3%), niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,1%), a także w zakresie transportu (o 2,2%) obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,30 pkt proc., 0,25 pkt proc. i 0,21 pkt proc.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4%, poinformował GUS.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen w zakresie rekreacji i kultury (o 2,0%), wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,3%), a także żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc., 0,15 pkt proc. i 0,09 pkt proc. Niższe ceny związane z transportem (o 0,6%) obniżyły ten wskaźnik o 0,06 pkt proc." - czytamy dalej.

Dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się inflacji w kwietniu w zakresie 0,6-0,7% r/r (średnia wyniosła 0,67%).

Ministerstwo Gospodarki prognozowało wcześniej, że inflacja w marcu wyniesie 0,8% r/r.