"W pierwszym kwartale, 2013 r., pomimo spowolnienia gospodarczego, bank zwiększył swoje przychody dzięki dobrej dynamice sprzedaży oraz pewnym zdarzeniom o charakterze jednorazowym. W ostatnich latach, a w szczególności od II kw. 2012 r., skupiliśmy się na zwiększeniu efektywności operacyjnej BNP Paribas Banku Polska. Działania te przynoszą dobre rezultaty. Dzięki poprawie jakości naszego portfela kredytowego w I kw. 2013 r. wyraźnie – bo aż o 25,7% r./r. - spadły koszty ryzyka. Rozwój działalności grupy w połączeniu z niższymi kosztami przełożył się na wyraźny wzrost zysków w pierwszym kwartale" - powiedział prezes BNP Paribas Bank Polska Frédéric Amoudru, cytowany w komunikacie.

Zysk netto grupy wyniósł 30,8 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 20,9 mln zł rok wcześniej.

Wynik z działalności bankowej grupy wyniósł 217,1 mln zł w I kw., co oznacza wzrost o 3,9% w skali roku.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 0,7% r/r do 143,5 mln zł głównie dzięki niższym kosztom odsetek od pożyczek podporządkowanych (21,4 mln zł)

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 3,2% r/r do 35 mln zł głównie dzięki wyższemu wynikowi związanemu z usługami z tytułu rozliczeń pieniężnych i udzielaniem kredytów, niższym poziomem prowizji zapłaconych partnerom, co wynika ze zmniejszenia liczby placówek franczyzowych oraz ujęciem w tym roku w konsolidacji wyniku z tytułu prowizji BNP Paribas Factor (spółka zależna nabyta w kwietniu 2012 r.).

Wynik na operacjach instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży wyniósł 14,1 mln zł wobec 1,4 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania grupy razem z amortyzacją wyniosły 144,1 mln zł i były o 4,4% niższe w skali roku.

"Na spadek kosztów wpłynęły przede wszystkim spadek średniego poziomu zatrudnienia w Banku (o ok. 8% w porównaniu z I kw. 2012 r.) i w spółce zależnej TFI BNP Paribas Polska, oraz inne oszczędności wprowadzone w ramach programu optymalizacji kosztów, dzięki którym obniżone zostały m.in. czynsze (w wyniku podnajęcia części powierzchni biurowych i renegocjacji stawek za wynajem) oraz koszty systemów IT" - podał bank.

Koszty ryzyka w I kw. 2013 r. wyniosły 31,5 mln zł i były niższe o 25,7% w skali roku.

Bank w I kw. tego roku sprzedał kredyty gotówkowe o wartości 200 mln zł, co stanowi wzrost o 24% w skali roku. Pomimo niższego popytu na kredyty mieszkaniowe w br., związanego z wygaszeniem programu „Rodzina na swoim", w portfelu złotówkowych kredytów hipotecznych odnotowano wzrost salda o 4,3% w porównaniu z grudniem 2012 r.

Portfel kredytów netto wzrósł do 16.585 mln zł na koniec marca, tj. o 2,6% w porównaniu z końcem 2012 r.

"Jednocześnie odczuwalne pogorszenie się koniunktury gospodarczej wpływa na ograniczony popyt na kredyty inwestycyjne i produkty leasingu finansowego wśród małych i średnich przedsiębiorstw, których portfel na koniec pierwszego kwartału pozostawał nieznacznie niższy w porównaniu z końcem grudnia 2012 r." - podano także.

Saldo depozytów klientów na koniec I kw. wynosiło 8.901 mln zł i było niższe o 11,6% w porównaniu z końcem 2012 r.

Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 12,2% na koniec marca br. wobec 11,9% rok wcześniej.

Wskaźnik ROE zwrot z kapitałów własnych wzrósł do 7,3% z 2,8% rok wcześniej.