Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3-0,6% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 1,7% w strefie euro i o 1,1% w całej UE. Konsensus dla strefy euro wynosił 2,1-2,2% spadku.