Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w kwietniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Więcej węgla, samochodów, mebli

"W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 18,3%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,9%, mebli – o 12,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 11,6% oraz urządzeń elektrycznych – o 10,9%" - czytamy w komunikacie. 

Spadki: od rafinacji ropy naftowej po produkcję napojów

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu (w ujęciu r/r) wystąpił wystąpił w 9 działach, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 21,3%, maszyn i urządzeń – o 9,7%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,4% oraz napojów – o 3,0%, podał też GUS

Inżynieria lądowa i wodna w odwrocie - spadki o ponad 32 proc.

"W stosunku do kwietnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 32,4%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 19,1%, a w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 15,5%" - czytamy dalej w materiale.