Szwedzi są coraz bardziej nieufni wobec Unii Europejskiej i wspólnej waluty. Spadła także liczba zwolenników członkostwa Szwecji w Unii - obecnie jest ich 42 procent. 3 lata temu wskaźnik ten wynosił 53 procent.

Z ostatniego sondażu Instytutu SOM w Göteborgu wynika, że tylko 9 procent Szwedów chciałoby wejścia ich kraju do strefy euro. Spadła także liczba zwolenników członkostwa Szwecji w Unii - obecnie jest ich 42 procent. 3 lata temu wskaźnik ten wynosił 53 procent. Zaledwie co 10 mieszkaniec Szwecji chciałby utworzenia "Stanów Zjednoczonych Europy".

Eksperci oceniają, że coraz bardziej negatywny stosunek Szwedów do Unii Europejskiej, to efekt kryzysu gospodarczego.