"W płynności obrotu znajduje się wartość. Po to wprowadziliśmy UTP, nowe opłaty, rozmawiamy z nowymi podmiotami tworzącymi płynność. Dążymy do przekonania regulatorów do zmian, tak aby OFE mogły pożyczać papiery wartościowe" – powiedział Maciejewski podczas konferencji.

Obecny wskaźnik płynności GPW wynosi 41%, podczas gdy średni poziom tego wskaźnika w Europie to 62%.

"Widać, że tu drzemie potencjał. Trzeba bardzo intensywnie dbać o wzrost płynności. Kilka mądrych decyzji spowoduje ze rynek będzie charakteryzował się większym bezpieczeństwem. Dobrze byłoby, gdyby wskaźnik ten dla GPW był przynajmniej na poziomie średniej w Europie" – dodał prezes GPW. 

Wskazał, że przy obecnym poziomie wskaźnika płynności średnie dzienne obroty wynoszą 213 mln euro. "Przy wskaźniku na poziomie średniej europejskiej wyliczyłem, że byłoby to 320 mln euro, a przy wskaźniku Turcji (ponad 130%) byłoby to aż ok. 700 mln euro średnich dziennych obrotów" – wskazał Maciejewski.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.