Jeśli regulacje dotyczące możliwości finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych listami zastawnymi będą dogodne, Bank Zachodni WBK rozważy utworzenie banku hipotecznego, poinformował prezes Mateusz Morawiecki.

Czekamy na rozwój wydarzeń jeśli chodzi o regulacje. Jeżeli będą one sprzyjające, to rozważymy taką możliwość" - powiedział Morawiecki dziennikarzom. "Na razie, zastrzega, nie planujemy utworzyć banku hipotecznego.

"My tego tak bardzo nie potrzebujemy, bo mamy - na mocy umowy z KBC - zapewnione finansowanie kredytów we frankach szwajcarskich przez najbliższe 3 lata" - dodał prezes.

Wartość portfela kredytów hipotecznych połączonych banków BZ WBK i Kredyt Banku wyniosła 25,81 mld zł na koniec marca 2013 r. wobec 7,57 mld zł na koniec 2012 r. Udział kredytów denominowanych w walutach nie przekracza obecnie 50%.

Ostatnio o planach powołania banku hipotecznego do 2014 r. poinformował PKO Bank Polski. Obecnie na polskim rynku działają dwie instytucje tego rodzaju: BRE Bank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny.

Bank hipoteczny to bank wyspecjalizowany w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także poprzez przyjmowane lokaty terminowe, emisję obligacji i zaciągane kredyty.