W Polsce wciąż nie ma ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Prace nad nowym prawem trwają od blisko 4 lat.

Jak mówią przedstawiciele funduszy hipotecznych wpływa to negatywnie na ich działalność. Strona rządowa zapewnia, że prace nad nowymi rozwiązaniami trwają.
W Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się dziś debata na ten temat.

Rząd przyznaje - nie ma jeszcze rozwiązań, są propozycje

Jacek Barciński z Ministerstwa Gospodarki zaznacza, że nie ma jeszcze rozstrzygnięć - na razie są propozycje. Liczy na to, że w pierwszym kwartale tego roku projekt założeń nowej ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów. Proponuje się między innymi roboczo, że nieruchomość powinna być obciążona hipoteką zabezpieczającą wypłatę świadczeń.

Obecny na debacie przedstawiciel jednego z funduszy hipotecznych nie wierzy, żeby ustawę szybko uchwalono. Dariusz Brzeski dodaje, że tematyka związana z odwróconą hipoteką jest obciążona krzywdzącymi stereotypami.

Odwrócona hipoteka w wielu krajach działa w 2 modelach: sprzedażowym - w postaci renty dożywotniej i kredytowym - jako odwrócony kredyt hipoteczny oferowany przez banki. W Polsce dostępne jest obecnie jedynie pierwsze rozwiązanie.