Poczta Polska od wprowadza zmiany w swoim cenniku. Nowy Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym będzie obowiązywał od 1 maja 2013 roku. Przekaz pocztowy nie będzie już zapewniony dla wszystkich odbiorców.

Nowy cennik zastąpi dotychczas funkcjonujące: Cennik opłat za powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym oraz Cennik usług pocztowych w obrocie zagranicznym. Co najważniejsze, opłaty pozostają bez zmian.

W jednym dokumencie umieszczono informację o opłatach za usługi powszechne, zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym. Wymienione są te usługi, które - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo pocztowe – są usługami powszechnymi.
Pozostałe pozycje zostały przeniesione do Cennika opłat dodatkowych do usług powszechnych i niepowszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz do cenników usług niepowszechnych, wprowadzonych 1 kwietnia br.

Najważniejsze zmiany

W nowym Cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym nie znajdziemy niektórych usług:

I. Krajowych
- przekazu pocztowego – usługa nadal świadczona przez Pocztę Polską, ale jako usługa niepowszechna
- przesyłki reklamowej – usługa nadal świadczona przez Pocztę Polską, ale jako usługa niepowszechna

II. Zagranicznych
- traktowanie paczki pocztowej jako utrudniającej manipulacje – ze względu na brak zainteresowania nie będzie świadczona przez Pocztę Polską
- przesyłki listowej zawierającej druki i czasopisma o masie ponad 2000 g do 5000 g
(z wyjątkiem worka M i przesyłek dla ociemniałych – cekogram)


- usługą alternatywną dla klientów chcących nadawać przesyłki listowe z zawartością druków i czasopism pozostanie usługa powszechna worek M, gdzie masą graniczną jest 30 000 g.

Doręczenie lub wydanie przesyłki CCRI (międzynarodowej korespondencji handlowej z odpowiedzią) oraz przesyłki masowe – usługi nadal świadczone przez Pocztę Polską, ale jako usługi niepowszechne.

Neokartka dla firm: wysłana on-line dotrze tradycyjnie

Na platformie neokartka.pl jest już dostępna nowa usługa dla biznesu. Teraz firmy za pośrednictwem Internetu mogą wysyłać kartki pocztowe, które dotrą do adresata w formie tradycyjnej. To nowy sposób na wysłanie zaproszeń na firmowe wydarzenie, podziękowanie za spotkanie lub przedstawienie oferty.

Neokartki dla biznesu to znalezienie niszy w segmencie eUsług. - Zamiast e-maila, można wysłać kontrahentowi neokartkę. Na pewno wzbudzi to większe zainteresowanie i zostanie na dłużej zapamiętane. Budowanie pozytywnych relacji jest bardzo ważne w biznesie - mówi Sebastian Kołaciński, dyrektor biura rozwoju produktów Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC), spółki odpowiedzialnej w Grupie Poczty Polskiej za eUsługi.

Neokartka może być także nośnikiem ważnych dla firmy informacji np. zaproszeń na konferencje, seminaria czy stanowić ciekawe rozwiązanie dla przekazania oferty cenowej.