We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła właśnie 9,04 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 13,09 mln zł wobec 51,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1.138,59 mln zł w 2012 r. wobec 1.234,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2012 r. wyniosła 23,34 mln zł wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego. Do grupy należą także radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS oraz operator kin Helios.