Telekomunikacja Polska (TPSA) chce zmniejszyć zatrudnienie dzięki trzem kolejnym programom dobrowolnych odejść do 15-16 tys. osób z obecnych niespełna 22 tys., powiedział prezes spółki Maciej Witucki w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".
Reklama

"Rozmawiamy ze związkami zawodowymi o kolejnych latach. Zdaniem zarządu, po kolejnych trzech [programach dobrowolnych odejść] zatrudnienie powinno wynosić ok. 15-16 tys. osób" – powiedział Witucki "Rzeczpospolitej".

Tłumaczy, że taki jest trend od kilku lat i wynika wprost z sytuacji na rynku - szybko spadających w Polsce cen usług telekomunikacyjnych.

Jego zdaniem, zbliżające się połączenie TPSA z PTK Centertel, operatorem sieci Orange, ma się podnieść efektywność sprzedaży usług i rynkową konkurencyjność.

W połowie lutego TPSA podała, że zamierza połączyć się ze swoją spółką zależną Polską Telefonią Komórkową - Centertel (PTK Centertel) przez przeniesienie całego majątku PTK Centertel na TPSA. Podawano wtedy, że planowane połączenie ma na celu zintegrowanie w ramach jednego podmiotu głównych atutów, którymi dysponuje obecnie Orange Polska.

Reklama

Połączenie obu spółek miałoby przyczynić się w szczególności do umocnienia wiodącej pozycji na kluczowych rynkach, przy wykorzystaniu konwergencji, rozwoju infrastruktury umożliwiającego zaoferowanie klientom konwergentnych rozwiązań technologicznych, wspierającego przewidywany znaczny wzrost wolumenu transmisji danych, dalszego ujednolicenia obsługi klienta, stosownie do konwergentnej oferty usług, oszczędności kosztowych, poprzez wzrost efektywności operacyjnej, integrację i uproszczenie procesów połączonego podmiotu.

TPSA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach PTK Centertel. TPSA i PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.