Porównanie post-paid i pre-paid wskazało na większą opłacalność drugiego z wariantów. Klienci ofert na kartę ma większą skłonność i możliwość zmiany sieci niż użytkownik z umową abonamentową - wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej pt. "Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej".

Abonament

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej w wariancie post-paid wahały się od 16,24 zł (Telestrada) do 304,01 zł (Plus). Oferta czterech głównych operatorów charakteryzowała się dużą rozpiętością cenową, co było rezultatem szerokiego wachlarza możliwości wyboru wysokości abonamentu w zależności od potrzeb konsumenta.

Koszt korzystania z telefonii komórkowej zależał przede wszystkim od dwóch wskaźników – wysokości abonamentu oraz kosztu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Opłaty jednorazowe w postaci aktywacji nie odgrywały istotnej roli, co było przede wszystkim
wynikiem stosowania promocji obniżających ich wysokość. Duży udział aktywacji był charakterystyczny jedynie dla oferty Play, ze względu na krótki okres zobowiązania (12 miesięcy) oraz niski abonament (14 zł).

Reklama

Podstawą ofert post-paid był pakiet usług zawartych w abonamencie w formie minut, SMS, MMS i/lub kwoty do wykorzystania. Jego wielkość zależała bezpośrednio od wysokości abonamentu, w różny sposób była także rozliczana. Sześciu operatorów posiadało plany taryfowe z nielimitowanymi usługami przez cały okres trwania zobowiązania:

- na połączenia krajowe do sieci stacjonarnych i komórkowych: Orange

- na połączenia do wszystkich sieci komórkowych: Play, T-Mobile, Plus i FM Group Mobile

- na połączenia wewnątrz sieci: Orange, Play, Red Bull Mobile (do sieci Play)

Przy obowiązujących jednak niskich cenach za usługi głosowe i niegłosowe, opłaty za wolumen ruchu w mniejszym stopniu wpływały na średni miesięczny koszt, dlatego też opcje z najniższym abonamentem były atrakcyjniejsze cenowo niż taryfy nielimitowane. Mimo iż
zawierały one mniejszy pakiet minut, z punktu widzenia użytkownika nie zainteresowanego nabyciem telefonu bardziej korzystniejszy był zakup post-paid z niską opłatą miesięczną i ponoszenie dodatkowego kosztu za ruch rozliczany poza kwotą abonamentu.

Pre-paid

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej na kartę wahały się od 6,77 zł (Virgin Mobile) do 152,08 zł (Orange). W każdym z analizowanych koszyków usług najatrakcyjniejsze cenowo były oferty Virgin Mobile oraz Play. W przypadku bardzo niskiego zużycia usług korzystne warunki proponowali również mBank Mobile, Orange oraz Lycamobile.

Porównanie post-paid i pre-paid wskazało na większą opłacalność drugiego z wariantów, co było szczególnie widoczne w przypadku niskiego zużycia usług. Odbiorca ofert na kartę ma większą skłonność i możliwość zmiany sieci niż użytkownik z umową abonamentową. Może
też uczynić to w każdym momencie korzystania z usługi, dlatego też operatorzy przyciągają nowych klientów i próbują zatrzymać obecnych niskimi cenami połączeń, SMS i MMS oraz bonusami kwotowymi do doładowań. Dodatkową zachętą są także pakiety minut do zasileń. W przypadku opcji post-paid takim czynnikiem są na ogół urządzenia końcowe, które często determinują wybór oferty abonamentowej i świadczą o jej atrakcyjności.

Niższe koszty korzystania z telefonu na kartę potwierdza również badania konsumenckie przeprowadzone w grudniu 2012 r. na zlecenie UKE. (Wykres 49) Zgodnie z nim ponad połowa użytkowników pre-paid wydawała na usługę do 30 zł, tyle też wyniosła mediana dla tej grupy respondentów. Analogiczny wskaźnik dla abonentów post-paid oscylował w granicach 59 zł, a 47% badanych płaciło miesięcznie co najmniej 51 zł.