Gazeta wyjaśnia, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracowało projekt kasujący obowiązek informowania firm z 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanych kontrolach. Jako cel takiego działania wymienia się skuteczniejsze eliminowanie z obrotu wadliwych, kiepskiej jakości i niespełniających norm wyrobów budowlanych. Kontrolerzy będą mogli wejść bez ostrzeżenia do producentów, importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych od 1 lipca.