Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna we wtorek dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści zgodnie prognozują, że wysokość stóp nie ulegnie zmianie.

Eksperci przypominają, że miesiąc temu, po obniżce stóp o pół punktu procentowego, członkowie Rady zapowiedzieli, że kolejnych obniżek na razie nie planują. Na razie nie pojawiły się żadne informacje, które podważałyby przedstawioną w marcu projekcję inflacji i wzrostu PKB przygotowaną przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. To jeden z najważniejszych dokumentów, na podstawie którego zapadają decyzje o wysokości stóp.

Część ekspertów spodziewa się, że za kilka miesięcy stopy znów pójdą w dół. Prawdopodobnie stanie się tak w czerwcu lub lipcu.
Decyzja w sprawie wysokości stóp zapadnie w środę (10.04).

Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,25 procent.