Sytuacja na naszym rynku nadal bardzo trudna, ale powoli powinna się zacząć poprawiać. Wskaźnik rynku pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, kolejny miesiąc z rzędu rośnie. Jednak skala w porównaniu z poprzednim miesiącem jest mniejsza - wynika z danych Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Zmiana taka może być zapowiedzią pozytywnego oddziaływania czynników o charakterze sezonowym w najbliższych miesiącach, związanych głównie ze wzrostem aktywności firm budowlanych.

Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn ekonomicznych rośnie niemal nieprzerwanie od września 2011 roku. Skala wzrostu odnotowanego w lutym była blisko o połowę niższa w porównaniu ze styczniem, co może dawać nadzieję, że poważniejszą falę masowych zwolnień mamy już za sobą - dodają analitycy BIEC.