Ministerstwo Finansów ma dziś przedstawić dane o zadłużeniu sektora finansów publicznych za cały ubiegły rok. Według szacunków Komisji Europejskiej będzie to prawie 900 miliardów złotych. To blisko 56 procent naszego PKB - czytamy w gazecie.

W porównaniu z ubiegłym rokiem nasze wskaźniki zadłużenia poprawiły się. Kwota długu wzrosła o 3,2 procent i lepsze efekty w polityce fiskalnej udało nam się uzyskać tylko czterem krajom - Danii, Szwecji, Grecji i Węgrom. Wszędzie tam dług zmniejszył się nominalnie.