Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lutego br. 14,4% wobec 14,2% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lutym 2012 roku stopa ta wyniosła 13,4%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego br. wyniosła 2.336,7 tys., czyli była wyższa o 1,8% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 7,8%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 14,4%.

W tegorocznym budżecie zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,0% w grudniu 2013 r. Przedstawiciele resortu pracy mówili wcześniej, że najwyższy poziom tego wskaźnika osiągniemy na przełomie I/ II kw., zaś latem stopa bezrobocia może spaść do 13,0%. Z kolei jesienią pogorszy się do min. 13,5%.