W Warszawie odbywa się II Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów".

Kierownik referatu gospodarowania odpadami w Białej Podlaskiej Gabriela Janicka wyjaśnia, że ustawa nie zawsze jest sprawiedliwa z punktu widzenia mieszkańców. Gabriela Janicka tłumaczy, że wiele osób uważa, iż narzucone opłaty są za wysokie i niesprawiedliwie rozłożone. Szczególne pretensje mają rodziny wielodzietne.

Gminy nieprzygotowane do ustawy

Wójt gminy Miedzna Janusz Rutkowski wyjaśnia, że dużym wyzwaniem dla gmin będzie ustalenie niezbyt wygórowanych stawek za odbiór śmieci. Jego zdaniem będzie to problemem ponieważ ustawa wyprzedza infrastrukturę potrzebną do spełnienia jej wymogów. Janusz Rutkowski wyjaśnia, że choćby dla gmin z okolic Siedlec i Ostrołęki jest tylko jedna instalacja odbioru odpadów komunalnych. Zdaniem wójta, przewożenie tam śmieci znacznie zwiększą koszty ich utylizacji.

"Jeżeli jednak mieszkańcy gminy nie będą akceptowali stawek za odbiór odpadów, będą mogli dokonać weryfikacji tych, którzy o tych stawkach zdecydowali - podkreśla przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Kazimierz Barczyk. Jak wyjaśnia, niebawem okaże się, że cena za metr sześcienny śmieci w jednej gminie nie to 5 złotych a w innej 20. Mieszkańcy tym samym będą mogli ocenić, który burmistrz i wójt system odbioru śmieci zorganizował dobrze, a który słabo. A przy okazji najbliższych wyborów, niejeden burmistrz i wójt polegnie.

Według nowej ustawy, która zacznie obowiązywać od 1 lipca, gminy przejmują obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Nowe przepisy nakładają obowiązek na właścicieli nieruchomości wnoszenia na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie opadami. Stawkę opłaty ustalać będzie rada gminy w drodze uchwały. Stawka ta w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie zależeć: od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości lub ilości zużytej wody. Gmina dokona wyboru, który wskaźnik weźmie pod uwagę. Rada gminy będzie mogła także ustalić jedną, ryczałtową stawkę opłaty dla gospodarstwa domowego.