Sześciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu na 1,0-1,5% przy średniej w wysokości 1,17%.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w styczniu 1,5% i 1,0% w lutym w ujęciu rocznym wobec 1,9% w grudniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła styczniu 1,9% i 1,7% w lutym wobec 2,3% w grudniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła styczniu 1,8% i 1,6% w lutym wobec 2,5% w grudniu.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w lutym 1,7% i 1,3% w lutym wobec 2,4% r/r w grudniu.

Wskaźniki inflacji bazowej za styczeń są publikowane w marcu, wraz ze wskaźnikami za luty. Spowodowane jest to zmianami struktury wag towarów i usług konsumpcyjnych, których Główny Urząd Statystyczny (GUS) dokonuje na początku każdego roku.