Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 0,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 4,0% i wyniosło 3709,99 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lutym spadło o 0,2% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zmniejszyło się o 0,8% i wyniosło 5497,4 tys. osób, podał GUS.

Sześciu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 1,9-3,5% r/r, przy średniej na poziomie 2,72% r/r.

Ci sami ekonomiści spodziewali się, że spadek zatrudnienia w tym sektorze wyniósł 0,8-1,2% r/r przy średniej na poziomie 0,93%.