Rewolucja śmieciowa oznacza nie tylko zmianę systemu odbierania i wywozu odpadów oraz wprowadzenie wyższych opłat za śmieci. 1 lipca, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, to właśnie gminy przejmą odpowiedzialności za odpady. Ta sama ustawa zawiera również przepisy dotyczące segregacji śmieci. I to właśnie nowe obowiązki związane z recyclingiem odpadów mogą okazać się najtrudniejsze do realizacji, nawet przy dobrych chęciach z naszej strony.

Wielka segregacja, czyli koniec z jednym koszem na śmieci

1 lipca epoka jednego kosza na śmieci pod zlewem przechodzi do historii. Po tej dacie każdy, kto nie chce płacić więcej za wywóz śmieci, powinien zaopatrzyć się w co najmniej dwa, jeśli nie trzy lub na wszelki wypadek cztery kubły. Należy oczywiście pamiętać, żeby nie mylić koszów przy segregacji, bo taka pomyłka będzie kosztować. Za odbiór nieposegregowanych śmieci gmina naliczy wyższą opłatę.

Problemy z wyrzucaniem śmieci, których możemy spodziewać się po 1 lipca 2013 r., omawiamy na przykładzie Warszawy, gdyż rozwiązania obejmujące to miasto odzwierciedlają sytuacje, z którymi spotka się większość Polaków – nie tylko w dużych ośrodkach miejskich. 

We wspólnotach i spółdzielniach trzy kolorowe pojemniki

Jak czytamy na stronach urzędu miasta Warszawy, pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z bloków powinny być w odpowiednim kolorze oraz posiadać od strony frontowej widoczny napis określający ich przeznaczenie:

• pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych suchych - kolor czerwony; napis „odpady suche”;

• pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania opakowań ze szkła - kolor zielony; napis „szkło opakowaniowe”;

• pojemniki przeznaczone do zbierania selektywnego bioodpadów - kolor brązowy; napis „bioodpady”;

• pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych - docelowo kolor czarny lub szary, napis „odpady zmieszane”.

Władze miasta zastrzegają, że wielkość pojemników powinna być adekwatna do parametrów pojemników dotychczas obowiązujących. 

Informacja dla dozorców: do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych należy stosować pojemniki o pojemnościach: 120 litrów, 240 litrów, 660 litrów, 770 litrów, 1100 litrów - dla pojemników opróżnianych w miejscu odbierania odpadów.Dopuszcza się również stosowanie pojemników typu "dzwon" o pojemności 1500 litrów oraz 2500 litrów.

Wspólnota do 1 lipca 2013 r. musi na własną rękę zaopatrzyć się w pojemniki spełniające powyższe wymogi albo będzie mogła je kupić od wywożącego śmieci.

Zgodnie z nowelizacją ustawy śmieciowej gmina będzie miała możliwość przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Kwestia ta pozostaje do rozstrzygnięcia decyzją Rady Miasta.

Polak – Wielki Segregator

Od 1 lipca każdy mieszkaniec Warszawy zamieni się w Wielkiego Segregatora. Już na etapie wrzucania do kosza opakowania po mleku, butelki czy obierek po warzywach będzie musiał podjąć strategiczną decyzję – gdzie trafi odpadek: do czerwonego, zielonego czy czarnego pojemnika. A decyzja nie będzie łatwa.

Czerwony pojemnik: plastik i papier

W pierwszym pojemniku lub worku (kolor czerwony) muszą znaleźć się: suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki.

Musimy jednak pamiętać, aby przed wyrzuceniem zgnieść opakowania (zajmują wtedy mniej miejsca) oraz odkręcić nakrętki z butelek, jak czytamy na stronach urzędu miasta Warszawy. 

Co dokładnie wrzucamy do czerwonego pojemnika lub worka: gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty, papierowe torby i worki; papier (szkolny, biurowy), kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, kartony i tekturę pokrytą folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach), tworzywo sztuczne np. plastik, metal, puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), odkręcone nakrętki z butelek, rysunki akwarelowe, rysunki kredkami, zużyte długopisy, złamane linijki, paski skórzane, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach); folię i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, np. stare nożyczki, kapsle).

Do czerwonego pojemnika nie wyrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach spożywczych i samochodowych; opakowań po olejach silnikowych, smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach czy bateriach, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD.

Wszystkie odpady z czerwonych pojemników (papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki) trafią do sortowni, gdzie większa ich część zostanie odzyskana, natomiast pozostałości z procesu sortowania trafią na składowiska odpadów komunalnych.
Na tym etapie kartony będą oddzielane od innych odpadów, po czym zostaną przewiezione do recyklera. 

Zużyty papier (makulatura) zostanie przetworzony na nowy.

Folia aluminiowa i polietylen będą podlegać dalszemu przetwarzaniu (w połączeniu z innymi plastikami wykorzystane zostaną w produkcji m.in. mebli ogrodowych, pojemników na odpady, kwietników dekoracyjnych czy uchwytów do narzędzi domowych).

Metale - po przetopieniu posłużą do produkcji nowych wyrobów.