Korzyści i ryzyka, związane z przyjęciem przez Polskę wspólnej europejskiej waluty, mogą mieć charakter ekonomiczny i geopolityczny - uważa szef banku centralnego, Marek Belka.

Prezes Narodowego Banku Polskiego bierze udział w debacie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Spotkanie odbywa się w resorcie finansów.

Profesor Belka przypomniał raport NBP z 2009 roku na temat euro. Z lektury tego dokumentu wynika, że wejście Polski do strefy euro przyniesie liczne korzyści, takie jak spadek stóp procentowych, spadek ryzyka kursowego i wzrost wiarygodności polityki makroekonomicznej. Zdaniem Belki trzeba się zastanowić, czy korzyści te nadal działają w tej samej mierze.

Wiceminister finansów Jacek Domink powiedział, że w tym roku powinna być gotowa aktualizacja narodowego programu wprowadzenia euro. Ma to być rodzaj "podręcznika", jak technicznie wprowadzić unijną walutę w Polsce. Proces ten trwałby kilka lat. Narodowy Program miałby pomóc w koordynacji działań i zmian legislacyjnych, które pomogą w przyjęciu wspólnej waluty.

We wtorek o przystąpieniu do strefy euro rozmawiali członkowie Rady Gabinetowej