Donald Tusk przekonywał, że nie da się być w Europie tylko częściowo, a wspólna waluta jest główną osią integracji. Według niego pozostawanie poza strefą euro byłoby dla Polski niebezpieczne.

Premier dodał, że dzięki wspólnej walucie Europa zwiększa swoje szanse w światowej konkurencji.

Zdaniem Tuska obowiązkiem rządu jest jak najszybsze przygotowanie naszego kraju do przyjęcia euro.