Ekonomiści HSBC przewidują, że w 2013 roku polska gospodarka wzrośnie o 1,6%, a w kolejnym roku dynamika PKB przyspieszy do 2,9%.

"Po umiarkowanym 2012 roku, dynamika polskiego handlu zagranicznego powinna przyspieszyć w nadchodzących latach. Autorzy raportu 'Global Connections' przewidują, że na koniec 2013 roku jego wartość będzie o 5,8% większa niż rok wcześniej. W przyszłym ma dojść do dalszego przyspieszenia, a 2014 rok ma zakończyć się wynikiem o 7% lepszym niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie HSBC.

Bank podkreśla, że będzie to wynik lepszy niż w przypadku krajów takich jak Niemcy (5,8% rocznie w latach 2013-2015), Francja (6,1%) czy Wielka Brytania (4,4%), ale jednocześnie słabszy niż wynik innego rynku wschodzącego uwzględnianego w europejskich zestawieniach - Turcji (13,8%).

"Mimo przewidywanego przyspieszenia, wzrost wymiany handlowej może jednak nie być wystarczający, aby przyczynić się do przyspieszenia wzrost polskiego PKB w krótkim okresie ze względu na osłabienie popytu krajowego. Ekonomiści HSBC przewidują, że w 2013 roku polska gospodarka wzrośnie o 1,6%, a w kolejnym roku dynamika PKB przyspieszy do 2,9%" - czytamy dalej.

Spośród krajów wziętych pod lupę przez analityków Oxford Economics, w odleglejszej perspektywie (2016-2020) Polska będzie zajmowała drugie miejsce w Europie pod względem dynamiki eksportu (9,1%). W analizowanym okresie wyprzedzi ją jedynie Turcja (11,8), a słabszy wynik uzyskają Wielka Brytania (5,5%), Irlandia (4,7), Francja (4,4%) i Niemcy (3,8%), podano także.

Zdaniem autorów raportu, kluczowymi produktami eksportowymi Polski pozostaną maszyny przemysłowe oraz sprzęt transportowy. Popyt na te towary o wysokiej wartości będzie zgłaszany zarówno przez rozwinięte rynki europejskie, jak i rynki wschodzące, potrzebujące zarówno dóbr inwestycyjnych w celu tworzenia własnych możliwości produkcyjnych, jak i sprzętu transportowego w związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury.

"Te dwie grupy towarów odegrają decydującą rolę we wzroście polskiego eksportu w perspektywie kilkunastu lat. Ważny udział we wzroście eksportu z Polski będą miały również sprzęt teleinformatyczny (ICT), produkty chemiczne oraz mineralne" - czytamy też w materiale.