Główny ekonomista banku Societe Generale podkreśla, że rozmowa o euro na razie jest czysto teoretyczna, bo do zmiany waluty nie jest przygotowana ani polska gospodarka, ani prawo. Ekspert uważa, że wiążące decyzje o przyjęciu wspólnej europejskiej waluty nie powinny zapadać przed zmianą Konstytucji, która prawo emisji pieniądza gwarantuje Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Jarosław Janecki dodaje, że do czasu zażegnania kryzysu w strefie euro, Polsce nie opłaca się zmiana waluty. Przyjęcie euro oznaczałoby brak możliwości wpływania na wartość waluty i konieczność wspierania krajów, które nie radzą sobie z kłopotami finansowymi.

Posiedzenie Rady Gabinetowej to nie jedyna debata dotycząca wejścia do strefy euro. Cykl spotkań na ten temat rozpoczął już Narodowy Bank Polski, a na piątek zaplanowano w ministerstwie finansów debatę z udziałem szefa resortu Jacka Rostowskiego oraz prezesa NBP Marka Belki.