Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec stycznia 2013 roku 14,2 proc. wobec 13,4 proc.miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu stycznia 2013 r. wyniosła 2.295,7 tys., czyli była wyższa o 7,4% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 8,2%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 14,2%.

W tegorocznym budżecie zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,0% w styczniu 2013 r. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński mówił niedawno, że według niego najwyższy poziom stopy bezrobocia odnotujemy na przełomie I/ II kw. tego roku.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu stycznia br. 317,9 tys. wobec 244,1 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

W styczniu 2012 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 287,8 tys. osób