Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,4% na koniec lutego 2013 roku, czyli wzrosła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Na koniec lutego 2012 r. wynosiła 13,4%, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy.

"Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła w lutym 2013 roku 14,4% i w porównaniu do stycznia 2013 roku wzrosła o 0,2 pkt proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano identyczny wzrost natężenia bezrobocia (z poziomu 13,2% do poziomu 13,4%)" - głosi komunikat.

Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2013 roku wyniosła 2 337,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca stycznia 2013 roku wzrosła o 41,6 tys. osób (o 1,8%), podał także resort.

"Wzrost liczby bezrobotnych w lutym 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach i oscylował w przedziale od 0,6% (400 osób) w województwie lubuskim do 2,8% (4,6 tys. osób) w województwie wielkopolskim" - czytamy dalej.

Resort zwraca też uwagę, że z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, iż wzrost bezrobocia był spowodowany rejestracją osób po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, jak również po zakończeniu umów na czas określony, bądź po rozwiązaniu umów o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W pewnej mierze do wzrostu liczby bezrobotnych przyczynił się też okresowy spadek zapotrzebowania na prace sezonowe.

W tegorocznym budżecie zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,0% w grudniu 2013 r. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński mówił niedawno, że według niego najwyższy poziom stopy bezrobocia odnotujemy na przełomie I/ II kw. tego roku.