"Najwyższy poziom bezrobocia wystąpi na przełomie I/ II kwartału. To oznacza, że w pierwszych miesiącach będzie jeszcze przyrastać" - powiedział Piechociński dziennikarzom w kuluarach "Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2013".

Dodał, że później spadek bezrobocia będzie spowodowany wdrożeniami programów rządowych.

Według wcześniejszych zapowiedzi, minister pracy wyda w 2013 roku ponad 4,6 mld zł na aktywizację bezrobotnych (tj. o 1,2 mld zł więcej niż w 2012 r), m.in. na staże, rozpoczęcie działalności gospodarczej, aktywizację absolwentów, prace interwencyjne.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało w ub. tygodniu, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,2% na koniec stycznia 2013 roku, czyli wzrosła o 0,8 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,0% w grudniu 2013 r.