Analityk Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ ocenia, że pakt fiskalny jest bardzo ważny dla uzdrowienia finansów Europy, a także chronienia jej przed kryzysem.
Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG jest przekonany, że powinniśmy podpisać ten dokument. Obawia się natomiast, że debata będzie bardziej polityczna niż ekonomiczna. 

Pakt podpisano w marcu ubiegłego roku. Jest on obowiązkowy dla krajów strefy euro i otwarty dla państw spoza niej. Podpisy pod dokumentem złożyli liderzy 25 krajów członkowskich, z wyjątkiem Czech i Wielkiej Brytanii.

W krajach strefy euro pakt obowiązuje od tego roku.