Premier Donald Tusk będzie dziś przekonywał posłów do ratyfikacji paktu fiskalnego. W Sejmie odbędzie się debata na ten temat. Pakt wymusza ściślejszą dyscyplinę finansową i przewiduje sankcje za jej złamanie. Polskę będzie obowiązywał wtedy, gdy wejdziemy do unii walutowej, czyli przyjmiemy euro.

Analityk Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ ocenia, że pakt fiskalny jest bardzo ważny dla uzdrowienia finansów Europy, a także chronienia jej przed kryzysem.
Adam Ruciński z firmy doradczej BTFG jest przekonany, że powinniśmy podpisać ten dokument. Obawia się natomiast, że debata będzie bardziej polityczna niż ekonomiczna.

Pakt podpisano w marcu ubiegłego roku. Jest on obowiązkowy dla krajów strefy euro i otwarty dla państw spoza niej. Podpisy pod dokumentem złożyli liderzy 25 krajów członkowskich, z wyjątkiem Czech i Wielkiej Brytanii.

W krajach strefy euro pakt obowiązuje od tego roku.