Już za kilka lat Rosja będzie potęgą gospodarczą. Takie optymistyczne prognozy przedstawia raport przygotowany przez rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego.

Według ekspertów resortu - do roku 2030 Rosja osiągnie jeden z najwyższych poziomów technologicznych na świecie. Natomiast poziom życia przeciętnych Rosjan nie będzie odbiegał od poziomu, obecnie najzamożniejszych krajów. Na razie przeciętni mieszkańcy Moskwy twierdzą, że udaje im się wiązać koniec z końcem dzięki ulgom socjalnym.

Rosyjscy eksperci mają prostą receptę na sukces. Należy stworzyć jak najszybciej euroazjatycką strefę gospodarczą i nawiązać kontakty handlowe z nowymi państwami.

Do 2020 roku powinny również zostać podjęte działania, które pozwolą na stworzenie 25 milionów nowych miejsc pracy.