Firma GE opublikowała wyniki trzeciego dorocznego „Globalnego Barometru Innowacji”, które dowodzą, że dyrektorzy najwyższego szczebla nadal cenią innowacje i traktują je jako priorytet strategiczny, mimo że jedna trzecia z nich zgłasza obawy co do zdolności utrzymania przewagi konkurencyjnej w coraz bardziej dynamicznym i zglobalizowanym środowisku, dysponującym ograniczoną ilością zasobów.

Ten nowy „innowacyjny zawrót głowy”, czyli niepokój związany ze zmieniającą się dynamiką współczesnego środowiska biznesowego i niepewność co do wyboru optymalnej ścieżki rozwoju, jest dla szefów firm dużym wyzwaniem i zmusza ich do zmiany sposobu myślenia o strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Jednak dla wielu dyrektorów analizowanie nowych, a czasami nieoczekiwanych, możliwości wprowadzenia innowacji jest sposobem na zapanowanie nad złożonością zagadnienia tego procesu.

„Innowatorzy muszą być solidni. Inaczej ryzykują pozostanie w tyle za konkurencją” — powiedziała Beth Comstock, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w firmie GE

Barometr został zlecony przez firmę GE i zrealizowany przez niezależną firmę badawczo-doradczą StrategyOne. Celem badania było poznanie opinii szefów przedsiębiorstw na całym świecie na temat czynników stymulujących i hamujących innowacje, jak również tego, w jaki sposób opinie te wpływają na dobór strategii. W tym roku firma GE rozszerzyła zakres swoich globalnych badań. Objęły one ponad 3000 dyrektorów wyższego szczebla z 25 krajów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie strategii oraz podejmowanie decyzji dotyczących innowacji w swoich firmach.

Ryzyko polityki protekcjonizmu

Wielu dyrektorów najwyższego szczebla wydaje się mieć niesprecyzowane koncepcje reagowania na zmiany zachodzące w środowisku biznesowym. W swoich wysiłkach mających na celu ograniczenie tego postrzeganego ryzyka dla ich przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, wielu szefów reaguje przyjęciem postawy protekcjonistycznej. 71 proc. dyrektorów najwyższego szczebla stwierdziło, że ich rząd powinien nadać priorytet promocji innowacji krajowych, a nie tych pochodzących z zagranicy. 71 proc. stwierdziło również, że ich rząd w rzeczywistości powinien jeszcze bardziej otworzyć rynki i promować innowacje oraz inwestycje z importu. W 53 proc. przypadków te dwie sprzeczne opinie nakładały się na siebie, co stanowi niezwykły paradoks.

Dyrektorzy najwyższego szczebla z Meksyku (80 proc.), Indii (56 proc. i Brazylii (50 proc.) byli najbardziej skłonni promować politykę otwartego i zamkniętego rynku jako sposobów na skuteczniejsze opracowywanie innowacji.

„Od początków globalnego kryzysu finansowego obawiamy się, że zmienność gospodarcza osłabi konsensus wolnego i otwartego handlu międzynarodowego. Wyniki dzisiejszego raportu sugerują, że nawet dla szefów przedsiębiorstw odrzucenie postawy protekcjonistycznej może być czasami bardzo trudne” — powiedział Karan Bhatia, wiceprezes i starszy konsultant ds. globalnych stosunków rządowych i politycznych w firmie GE.

Wykraczanie poza innowacje produktowe

Mimo że innowacje stopniowe i produktowe od zawsze były głównymi czynnikami stymulującymi rozwój przedsiębiorstw, coraz większą popularność zdobywają innowacje modelu biznesowego, wykorzystywane jako droga do sukcesu. Innowacje w zakresie nowego modelu mogą zaowocować mniej ryzykowną i zasobochłonną ścieżką do lepszego zrozumienia i dotarcia do klientów niż metody tradycyjne, takie jak opracowywanie nowych produktów.

52 proc. respondentów wierzy, że opracowywanie nowych modeli biznesowych przyczyni się w największym stopniu do poprawy wydajności ich przedsiębiorstw. Jest to wynik o 6 punktów procentowych lepszy w porównaniu z tradycyjnym wkładem tej strategii w portfel innowacji firm. Dyrektorzy na całym świecie zgłaszają ograniczenie inwestycji prywatnych, natomiast szefowie z Niemiec i Wielkiej Brytanii sygnalizują wzrost w tym obszarze.