Spowolnienie gospodarcze w Polsce będzie kontynuowane w tym roku - wzrost PKB wyniesie ok. 1,7 proc. w 2013 r. wobec 2,0 proc. w 2012 r., uważają analitycy Ministerstwa Gospodarki.

"Analitycy MG oczekują wzrostu gospodarczego w 2013 roku na poziomie ok. 1,7 proc. Wpływ na to powinna mieć krajowa polityka monetarna oraz poprawa sytuacji w gospodarce światowej" - napisali analitycy resortu w komentarzu do danych GUS.

GUS podał dziś rano, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w 2012 roku o 2,0% r/r wobec 4,3% wzrostu w poprzednim roku. Dziewięciu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w całym 2012 roku wyniósł 1,9% (prognozy wahały się od 1,8% do 2,0%). Resort gospodarki i bank centralny spodziewały się wyniku na poziomie 2,3%.

"W kolejnych miesiącach 2013 r. stopniowo powinna poprawiać się sytuacja w przemyśle, choć w pierwszym kwartale wartość dodana może kształtować się poniżej ubiegłorocznego poziomu. Stopniowemu ożywieniu w przemyśle będzie towarzyszyła wciąż pozytywna sytuacja w sektorach usług" - napisali też analitycy Ministerstwa Gospodarki.

Według nich, dane GUS pozwalają szacować na 1,0% wzrost gospodarczy w IV kw. 2012 r. "Po uwzględnieniu czynników sezonowych, PKB w tym okresie był wyższy o 0,3% w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku. W ostatnim kwartale 2012 r. wartość dodana spadała zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Rosła zaś w sektorach usług" - czytamy w materiale.

Natomiast ekonomiści bankowi zwracają uwagę, że struktura wzrostu w 2012 r. pozwala spodziewać się, iż oczekiwane w tym roku dalsze spowolnienie nie będzie zbyt drastyczne - dostrzegają, choćby w inwestycjach firm, pierwsze przygotowania do lekkiego odbicia, oczekiwanego w II półr. Jednak przyspieszenie wzrostu powinno nastąpić już w II kw. br.