Brytyjskie przedsiębiorstwa ze znacznie większą ostrożnością podchodzą do stosowania chmury komputerowej niż ich odpowiednicy w USA. Tylko 35 proc. biznesu na Wyspach korzysta z tej usługi dla gromadzenia danych, w porównaniu z 58 proc. amerykańskich firm – wynika z badań specjalistycznej firmy Vanson Bourne.

Potwierdzeniem rosnącej przepaści w tej dziedzinie między USA I Wielką Brytanią jest fakt, że większość amerykańskich firm (81 proc.) rozważa wprowadzenie bardziej zintegrowanego systemu dostaw z wykorzystaniem platformy na chmurze, podczas gdy w Wielkiej Brytanii jedynie 41 proc. – relacjonuje tezy raportu portal advanced-television.com.

Co więcej, tylko 24 proc. brytyjskich respondentów przyznało, że używa technologii chmury komputerowej dla zwiększenia swoich możliwości w zakresie planowania i zarządzania w porównaniu z 47 proc. respondentów w USA. Dwukrotnie więcej amerykańskich organizacji stosuje chmurę do automatyzacji swoich procesów biznesowych ( 30 proc. wobec 14 proc. na Wyspach).

„Amerykański firmy wyprzedzają pozostałe w zakresie swej wiedzy, wykorzystania oraz ufności w technologię chmury obliczeniowej” – mówi Tijl Vuyl, szef firmy Redwód Software, która zleciła badania.