Wcześniej GUS informował, że penetracja na rynku telefonii komórkowej w Polsce wzrosła do 137,8% na koniec września 2012 roku z 131,5% na koniec 2011 roku. W końcu września liczba użytkowników usług przedpłaconych (pre-paid) i abonamentowych (post-paid) wyniosła 53,1 mln (w tym ok. 54% to użytkownicy) i była o 7,5% większa niż przed rokiem i o 4,7% wyższa niż w końcu grudnia 2011 roku. 

Z kolei Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) podawał wcześniej szacunki, według których penetracja nominalna na rynku telefonii komórkowej w Polsce na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 131,2%. Natomiast uwzględniając liczbę faktycznie używanych kart SIM penetracja rzeczywista wyniosła na koniec czerwca 108,9%.