Minister zastrzegł w Jedynce, że opłata musiałaby być niższa niż abonament, mniej dotkliwa dla obywateli i wyłączająca grupy społeczne nie mogące korzystać z radia lub telewizji, jak na przykład niewidomych. Zniesiony zostałby obowiązek rejestrowania odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zdaniem ministra, w razie wprowadzenia opłaty audiowizualnej musiałyby zostać utrzymane lub rozszerzone obecne ograniczenia w nadawaniu reklam, obowiązujące media publiczne. Zdrojewski powiedział, że najlepszą datą wprowadzenia zmian byłby 1 stycznia 2014 roku, ale data ta nie zależy od niego.

Minister kultury powiedział, że opłata audiowizualna jest jednym z czterech wariantów rozwiązania problemów mediów publicznych. Inne warianty to finansowanie z budżetu i z Funduszu, tworzonego przez wpłaty mediów komercyjnych, oraz reforma mediów publicznych, które przez pewien czas byłyby pozbawione wspomagania finansowego. Bogdan Zdrojewski oświadczył, że jest przeciwny prowadzeniu prac nad ustawą medialną w sytuacji, gdy nie przeprowadzono konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi. Przyznał, że sytuacja finansowa Telewizji Publicznej nie jest dobra, choć wyraził nadzieję, że poprawi się w tym roku. Pogratulował Polskiemu Radiu, które zakończyło ubiegły rok z zyskiem.

Minister powiedział, że ciągle trwają konsultacje w sprawie upowszechniania dóbr kultury w Internecie. Wprowadzane są też nowe rozwiązania, dotyczące domeny publicznej. We współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską rozpoczęła się digitalizacja narodowych zasobów nagrań muzycznych. Mówiąc o prawie autorskim Zdrojewski podkreślił, że zmiany w tej dziedzinie są nieuchronne, ale trzeba je przeprowadzać ostrożnie, z poszanowaniem interesów artystów. Dodał, że zmian takich nie można wprowadzać bez konsultacji z Unią Europejską i innymi państwami.

Wśród najważniejszych tegorocznych inwestycji związanych z kulturą minister wymienił salę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Inwestycje te będą finalizowane w tym roku.